Sự cân bằng các yếu tố trong SEO

Tìm ra được sự cân bằng giữa một vài yếu tố là một điều vô cùng quan trọng đốivới rất nhiều thứ trong cuộc sống. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nếu bạn muốn đạt được thứ hạng cao trên Google, Bing hoặc là các công cụ tìm kiếm quan trọng khác, bạn phải tìm được sự cân bằng giữa các yếu tố trên bề mặt và các yếu tố chìm.

Cả hai đều tác động tới vị trí của website trong các kết quả tìm kiếm. Vậy các yếu tố nào là quan trọng hơn và điều chính xác bạn phải làm là gì để cải thiện vị trí của site?

Định nghĩa của các yếu tố này là gì?

1. Các yếu tố tối ưu hóa trên bề mặt thường là các yếu tố bạn có thể kiểm soát được trên website

 • Text trên trang web
 • Số lượng web page trên website
 • Số lượng các từ khóa và các từ khóa liên quan trên trang web
 • Các liên kết nội bộ
 • Các liên kết đến các website khác (Outbound link)
 • Cấu trúc của trang
 • File Robots.txt
 • Mã HTML

2. Các yếu tố tối ưu hóa chìm thường là những yếu tố xếp hạng mà bạn không thể kiểm soát được. Yếu tổ chìm quan trọng nhất là các liên kết tới website của bạn (Inbound link)

 • Số lượng các backlinks về website của bạn
 • Chất lượng các backlinks về website của bạn
 • Số lần website của bạn được bookmark trên các site bookmark mạng xã hội
 • Số lần website của bạn được nhắc tới trên các dịch vụ như Twitter

Các công cụ tìm kiếm sẽ quyết định vị trí của website của bạn trong bảng kết quả tìm kiếm dựa trên các yếu tố nổi và các yếu tố chìm của chính website đó

Vậy điều gì là quan trọng hơn đối với website của bạn?

Một vài các nhà quản trị website đầu tư hầu hết thời gian của họ để tối ưu hóa các yếu tổ bề nổi. Một vài người khác lại cam đoan rằng các liên kết từ các website khác chính là yếu tố duy nhất để có được thứ hạng cao trên Google

Phụ thuộc vào từ khóa mà bạn chọn để tối ưu hóa trên website của bạn mà bạn có thể có được những kết quả tốt với cả hai cách làm này.

Bạn có thể đạt được những kết quả tốt nhất có thể nếu như bạn kết hợp tốt cả hai yếu tố:


(Yếu tố chìm và nổi giống như âm và dương trong học thuyết phương đông, cần phải hài hòa 2 yếu tố này kế hoạch SEO của bạn mới đạt được hiệu quả)

Bạn cần có cả hai yếu tố trên để có được kết quả tốt

Nếu bạn tập trung tối ưu hóa các yếu tố bề nổi của website thì bạn đã tạo điều kiện tốt nhất cho các công cụ tìm kiếm phân tích trang web

Nội dung của trang web nên hàm chứa những thành tố phù hợp các các từ khóa phù hợp ở đúng chỗ để các công cụ tìm kiếm biết được website của bạn nói về vấn đề gì

Liên kết từ những website khác chứa những từ khóa bạn đã chọn cho các công cụ tìm kiếm biết được website của bạn có chứa những chủ đề cụ thể về một vấn đề nào đó. Nếu như website của bạn được đề cập tới nhiều trên các trang xã hội, các công cụ tìm kiếm sẽ thấy được rằng website của bạn được yêu thích

– Dịch từ http://www.free-seo-news.com/newsletter441.htm#facts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *