Google phân vùng nội dung trang web như thế nào?

Tuần qua, Google đã được cấp bằng sáng chế cho việc mô tả phương pháp Google phân phân đoạn nội dung của một webpage. Phụ thuộc vào vị trí phần nội dung hiển thị (vị trí hiển thị trên trình duyệt) mà một trang web có thể đạt xếp hạng cao hơn hoặc bị tụt hạng thấp đi.

Vì sao việc phân chia nội dung webpage thành các phần khác nhau lại quan trọng?

Trang web thường gồm nhiều phần: phần đầu trang, phần footer, phần điều hướng website, nội dung chính, quảng cáo v…v

Không phải tất cả các phần đều quan trọng như nhau. Để đánh giá thứ hạng của một trang trên SERP thì phần text xuất hiện trong nội dung chính của web quan trong hơn nhiều phần text xuất hiện ở cuối trang hay trong quảng cáo.

Google phân tích nội dung trang web như thế nào?

Theo nội dung trong bằng sáng chế, Google sẽ tập trung vào HTML của website. Google cũng cố gắng mô phỏng giao diện của trang web trong trình duyệt web để tìm hiểu vị trí cũng như mục đích của các phần khác nhau của trang.

Chính xác thì Google phân tích cái gì ở những phần khác nhau của website?

Bằng sáng chế liệt kê một số “module” được dùng để phân tích website

1. Phân tích link

Các link có trong những vị trí khác nhau sẽ mang lại ảnh hưởng không giống nhau. Nghĩa là, tầm ảnh hưởng của link thuộc phần nội dung chính của web sẽ nhiều hơn so với cùng link nằm ở footer.

2. Phân tích văn bản

Tầm quan trọng của text trong một trang web được đánh giá qua vị trí. Ví dụ, nếu một từ khóa xuất hiện trong phần nội dung chính của website hay trong tiêu đề, thì trang web này sẽ có xếp hạng cao hơn website chỉ có từ khóa ở cuối trang.

3. Ảnh minh họa

Text gần ảnh minh họa thường liên quan nhiều tới bức hình hơn text nằm xa nó. Có thể, module này sẽ được dùng để xếp hạng bức hình trên hệ thống tìm hình ảnh.

4. Xây dựng snippest

Google thường không sử dụng tag mô tả meta cho các đoạn mã được hiển thị trên SERP. Theo bằng sáng chế, Google tạo ra snippest dựa vào text chứa nhiều từ khóa liên quan nhất trong trang web.

Nếu muốn có thứ hạng cao trên Google, bạn cần đảm bảo website của mình chứa từ khóa phù hợp với tất cả các phần của trang web.

– Dịch từ http://www.free-seo-news.com/newsletter466.htm#facts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *