Khái niệm Goodwill

Hôm qua vừa đọc 1 quyển sách về Human Computer Interaction thấy họ đưa ra khái niệm về Goodwill nghe cũng rất thú vị. Goodwill có thể hiểu là độ hài lòng của người dùng với đối tượng tương tác.

Ví dụ: Khi bạn vào 1 webiste

– Website đẹp -> Goodwill +1 = 1
– muốn tìm sản phẩm đã thấy menu -> Goodwill + 2 = 3
– tìm trang 2 không thấy cái mình cần -> Goodwill -1 = 2
– tìm trang 3 không thấy -> Goodwill -2 = 0
– Ô search đâu nhỉ, không tìm thấy -> Goodwill – 2 = (-2)
– Cố quay lại trang 4 xem, vẫn không thấy -> Goodwill – 2 = (-4)
– Goodwill < Limit -> Bực mình lắm rồi out thôi

Mỗi người khác nhau có giới hạn Goodwill khác nhau, thấy thú vị mình thử đặt ra 1 thang điểm -10 để đánh giá sự kiên nhẫn của mình với những thứ xung quanh:

– Goodwill-limit đối với 1 từ khóa SEO: -7
– Goodwill-limit đối với 1 ứng viên phỏng vấn: -5
– Goodwill-limit khi đợi 1 trận bóng đá hay: -10
– Goodwill-limit với tốc độ Internet: -2
– Goodwill-limit đối với girl: -2
– Goodwill-limit đối ngày tận thế: 0 (Nó mà đến thì nghẻo mất rồi 😀 )

Bạn thử đo xem điều gì bạn kiên nhẫn và điều gì làm bạn mất kiên nhẫn nhất 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *