Quo vadis?

Gần đây một số anh em trong làng SEO bảo mình “anh viết bài đi, lâu rồi anh không viết” quả thật nhiều thứ trông tưởng đơn giản mà vượt quá khả năng của mình. Để viết ra được một điều gì đấy người ta phải phiêu một chút để đẩy bật ra những điều mình tâm huyết từ lâu, nếu điều mình viết ra có ích đối với mọi người thì nó sẽ là một động lực để tiếp tục viết để tiếp tục cháy hết mình.

Một số bài viết vừa qua tôi rất tâm huyết nhưng qua những phản hồi tôi hiểu rằng mình có lẽ hơi lạc điệu với xã hội, những thứ mình tâm huyết không phải là thứ người khác quan tâm. Điều đó nghe thật buồn nhưng đó là thực tế thôi, khi một điều là sự thật thì tốt nhất chúng ta nhìn nhận nó một cách trung thực nhất dù là những thứ mình không muốn nghe. Tư duy của tôi thiên về mặt khoa học nên những vấn đề mình nghiên cứu và tâm huyết thiên về mặt học thuật, những đồ thị toán học, những phương trình vi phân và những công cụ toán học mà nhìn qua ít người hiểu nổi.

Khi những điều tâm huyết mà mọi người không hiểu điều đó có nghĩa là mình đang sai hướng, chắc tôi sẽ phải mò mẫm để tìm một hướng đi phù hợp hơn với thực tế, để mình đóng góp được nhiều hơn cho cuộc sống, để “Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *