Thế nào là hạnh phúc?

“Thế nào là hạnh phúc nhỉ?” đó là chủ đề của bừa nhậu tối qua của những thành viên rơi rớt lại của đội nhậu năm nào. Kể ra thì đây cũng là một đề tài thú vị thật, ông bạn nhậu của mình đưa ra định nghĩa thế này:

“Hạnh phúc là một trạng thái tâm lý mà ta muốn duy trì nó mãi”

Nghe có vẻ ổn đấy, nhớ lại câu nói của Chí Phèo sau khi ăn bát cháo của thị nở “Giá mà cứ như thế này mãi thì thích nhỉ” có lẽ đây là một câu nói ngắn gọn nhất có thể trả lời câu hỏi Hạnh Phúc là gì?

Hạnh phúc là cảm giác người ta muốn duy trì nó lâu dài nên lúc nào hạnh phúc chẳng ngăn ngủi, lúc nào chẳng khó tìm, gia đình hạnh phúc chỉ là một thứ rất khó đạt được, với những người tôi gặp và hỏi về hạnh phúc thì có lẽ 100 gia đình thì chỉ 1 gia đình là hạnh phúc thật sự

Có một câu nói của Karl Marx rằng “Hạnh phúc là đấu tranh” có lẽ câu này Marx chỉ muốn nói đó là cảm giác của bản thân mình nhưng các nhà cách mạng sau này lại sử dụng nó và danh tiếng của Marx để xây dựng nên một khái niệm hạnh phúc có lợi cho mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *