Cafe offline SEO: Xây dựng link chất lượng và hiệu quả với linkplaza.net

Trong ngày hôm qua linkplaza đã có hơn 100 thành viên đăng ký mới, tuy nhiên phần lớn các bạn đều gặp khó khăn khi sử dụng hệ thống vì vậy cần phải có nhiều hướng dẫn hơn để các bạn có thể bắt đầu. Chiều chủ nhật tuần này 17/3/2013 vào 1:00pm mời các thành viên của LinkPlaza Offline để trao đổi các vấn đề khi sử dụng LinkPlaza.net

Địa chỉ: Cafe new moon 114 Hồ Đền Lừ
Thời gian: 1:00pm chủ nhật ngày 17/3/2013
Liên hệ : Mr.Châu 0966987936

Bản đồ:

One thought on “Cafe offline SEO: Xây dựng link chất lượng và hiệu quả với linkplaza.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *