Một cái nhìn về 200 yếu tố xếp hạng của Google

Tuần trước, CEO của Google Eric Schmidt đã phát biểu rằng nếu điểm ra 200 yếu tố xếp hạng của Google sẽ làm sáng tỏ các bí mật kinh doanh. Mặc dù Google đã không chính thức công bố các thuật toán xếp hạng của họ, vẫn có một số điều bạn có thể làm để crack được các thuật toán bí mật của Google

200 yếu tố sếp hạng của Google

Google sử dụng khoảng 200 yếu tố để xếp hạng các trang web trong bảng kết quả tìm kiếm. Nhưng thật không may mắn là Google đã không công bố danh sách các yếu tổ dùng để sếp hạng và mỗi yếu tố đóng vai trò như thế nào.

Công thức tính cách xếp hạng của Google vẫn còn là một ẩn số. Nếu như bạn muốn trang của mình xuất hiện trên bảng kết quả tìm kiếm đầu tiên của Google thì trang web của bạn phải có đầy đủ 200 yếu tố.

Những yếu tố nào là quan trọng?

Trước đây, Google đã từng công bố một vài yếu tố tác động tới vị trí của trang web của bạn trong bảng kết quả tìm kiếm của Google:

  • Sự xuất hiện của các cụm từ tìm kiếm trên title tag HTML
  • Sự xuất hiện của các cum từ tìm kiếm trong phần body HTML
  • Cụm từ tìm kiếm trong các kiểu chữ in đậm
  • Cụm từ tìm kiếm trong các header tags
  • Sự xuất hiện của các cụm từ tìm kiếm trong các văn bản anchor trong liên kết tới các trang
  • Pagerank của trang (Pagerank thật sự chứ không phải Toolbar PageRank)
  • PageRank của toàn bộ miền
  • Tốc độ của website

Đây chỉ là 8 yếu tố trong tổng số 200 yếu tố Google dùng để xếp hạng của website. Việc đặt các cụm từ tìm kiếm vào mọi nơi trong website của bạn là không có ý nghĩa gì. Điều quan trong là sự xuất hiện của các thuật ngữ là đúng vị trí

Nếu như một cụm từ tìm kiếm xuất hiện mọi chỗ trong trang, Google có thể phạt trang này vì nó đã bị quá lạm dụng

Làm thể nào để crack được thuật toán xếp hạng bí mật của Google?

Nếu như trang web của bạn có mặt trong bảng kết quả tìm kiếm đầu tiên của Google, chứng tỏ rằng các cụm từ tìm kiếm của bạn đã có tất cả các thành tố xếp hạng cần thiết cho 10 vị trí đầu tiên mà Google đã đặt ra cho các cụm từ tìm kiếm đó.

Nếu bạn muốn được như vậy, hãy nghiên cứu các trang được xếp hàng đầu

Họ sử dụng các cụm từ tìm kiếm ở vị trí nào trong trang? Bao nhiêu liên kết mà các trang được xếp hàng đầu có? Bao nhiêu trong tổng số các trang đó có chưa thuật ngữ tìm kiếm? Tần xuất bạn sử dụng các cụm từ tìm kiếm trong các thành tố khác nhau của trang và các liên kết?

Nghiên cứu 10 trang hàng đầu sẽ giúp bạn cải thiện được vị trí của trang web cũng như các cụm từ tìm kiếm

– Dịch từ http://www.free-seo-news.com/newsletter439.htm#facts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *