Google mới hỗ trợ chuẩn breadcrumb

Breadcrumb rất quen thuộc với đa số người dùng Internet, chúng ta có thể chưa nghe tên nhưng thực ra vẫn đang sử dụng hàng ngày. Breadcrumb là tập hợp các đường link giúp người dùng định vị được vị trí của trang hiện thời trong cấu trúc site ví dụ:

Thế Giới SEO > Thủ thuật SEO > Thông tin về các bộ máy tìm kiếm

Breadcrumb rất quan trọng đối với google nó giúp Google đánh giá chính xác PR, PA và keyword relation của một page. Đánh giá được tổng thể cấu trúc của một site, giúp google nhanh chóng hiểu cấu trúc site của mình bạn sẽ có nhiều cơ hội đạt vị trí cao với những từ khóa mong muốn.

Mới đâu google công bố chuẩn mới đối với breadcrumb. Sau đây là một ví dụ code HTML sử dụng chuẩn breadcrumbs

Breadcrumbs bình thường:

Code:
<a href="http://www.example.com/dresses">Dresses</a> › 
 <a href="http://www.example.com/dresses/real">Real Dresses</a> › 
 <a href="http://www.example.com/dresses/real/green">Real Green Dresses</a>

Breadcrumbs dùng chuẩn của google

Code:

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
 <a href="http://www.example.com/dresses" itemprop="url">
  <span itemprop="title">Dresses</span>
 </a> ›
</div> 
<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
 <a href="http://www.example.com/dresses/real" itemprop="url">
  <span itemprop="title">Real Dresses</span>
 </a> ›
</div> 
<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
 <a href="http://www.example.com/clothes/dresses/real/green" itemprop="url">
  <span itemprop="title">Real Green Dresses</span>
 </a>
</div>

– Bài viết tham khảo từ http://www.google.com/support/webmas…&answer=185417

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *