Google hiển thị nhiều hơn số kết quả từ một domain

Friday, August 20, 2010 at 9:40 AM

Hiện nay chúng tôi tiến hành một thuật toán sắp xếp mới cho phép người dùng tìm thấy nhiều kết quả hơn với một website. Với những queries tìm kiếm nhấn mạnh về một doamin, ví dụ [exhibitions at amnh] chúng tôi sẽ hiển thị thêm nhiều kết quả tương ứng với site:

Trước đây chỉ hai kết quả của trang www.amnh.org được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Hiện nay chúng tôi xác định rằng người dùng đặc biết quan tâm đến website amnh.org (Website của viện bảo tàng lịch sử tự nhiên) nên đã hiển thị 7 kết quả từ domain này, khi người dung tìm thông tin về các buổi triển lãm của viện bảo tàng chúng tôi sẽ hiển thị nhiều kết quả hơn giúp cho người dùng nhanh chóng tìm được cái mình cần.

Chúng tôi luôn đánh giá lại hệ thống xếp hạng của mình và giao diện người dùng, tiến hành hàng trăm thay đổi mỗi năm. Tất cả đều nhằm mục đích giúp cho người sử dụng tìm kiếm được những kết quả sâu hơn trong một trang trong khi vẫn đảm bảo sự đa dạng trong kết quả tìm kiếm

– Written by Samarth Keshava, Software Engineer
– Dịch từ blog chính thức của google http://googlewebmastercentral.blogspot.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *