Video sitemaps: vấn đề về thẻ location

Nếu bạn muốn đưa thông tin về một video vào sitemap hoặc mRSS bạn phải đưa ra thông tin địa chỉ của video. Điều đó có nghĩa là bạn phải sử dụng thẻ video:player_loc hoặc video:content_loc. Đối với trường hợp đưa vào mRSS thì dùng các thẻ media:player hoặc media:content. Chúng tôi cần những thông tin này để xác thực video của bạn thực sự tồn tại trên URL của bạn, từ đó chúng tôi sẽ lấy dữ liệu từ video đó để tiến hành sắp xếp. Nếu không có một trong những thẻ trên chúng tôi sẽ không thể xác thực video và sitemap/mRSS đó sẽ không được crawl. Để tránh nhầm lẫn, hay xem chi tiết các thẻ

Định nghĩa Video location

video:player_loc: URL đến nơi chạy video kèm theo các thông số để tải và chạy video
video:content_loc: URL đến nguồn phát video

(Hai thông số này khác nhau như sau: Giả sử trên blog của bạn có đặt một video từ yourtube khi làm sitemap video:player_loc sẽ là URL đến blog của bạn còn video:content_loc: sẽ là địa chỉ chính xác từ yourtube nơi có chứa video).

Yêu cầu:

Phải có một trong 2 thẻ video:player_loc hoặc video:content_loc. Tuy nhiên chúng tôi khuyên bạn nên có cả 2, vì mỗi thẻ có những mục đích khác nhau: Thẻ player_loc để đảm bảo rằng URL đó tồn tại và thẻ video:content_loc giúp chúng tôi lấy một ít nội dung để đánh giá chính xác video của bạn

Cấu trúc URL như sau:

Chú ý: Tất cả các URL phải là duy nhất (Mỗi URL trong sitemap/mRSS phải là duy nhất)

Để đảm bảo chắc chắn Googlebot vào được video của bạn, bạn nên dùng reverse DNS lookup để kiểm tra.

– Posted by Nelson Lee, Product Manager, Video Search
– Dịch từ blog chính thức của Google http://googlewebmastercentral.blogspot.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *