Title tag một yếu tố đánh giá của SE

Ngày này có rất nhiều yếu tố để Search Engine đánh giá và một trong những nhân tố nổi bật nhất là cách sử dụng title tag.

Không phải nghi nghờ gì vì title tags có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cách mà site của bạn có thể cạnh tranh cho những keywords cụ thể. Khi được sử dụng đúng cách, bạn vừa có thể làm cho site của mình xuất hiện ở những trang đầu trong SERPs (Search Engine Resutl Pages – trang kết quả tìm kiếm), lại vừa có thể thu hút được người sử dụng click vào trang của bạn và xem nội dung. Để có thể đánh giá được những lợi ích của title tag của 1 webpage, trước tiên bạn phải bắt đầu bằng keywords đúng.

Những keyword hữu ích thường nằm ở phần cuối bảng nghiên cứu chi tiết chi tiết kết quả tìm kiếm. Những ketwords mà bạn chọn phải được sử dụng trong toàn bộ trang. Điều này có nghĩa rằng chúng được sử dụng trong nội dung của trang cũng như trong title tag và những vị trí quan trọng khác. Bạn nên chọn những keyword quan trọng càng giống với tựa đề của trang càng tốt. Thứ tự sắp xếp các từ này cũng cung cấp cho công cụ tìm kiếm những manh mối về chủ đề trong webpage.

Hiệu quả lớn nhất của sự sắp đặt này nằm chỗ, một khi nó được in đậm trong SERPs, những keywords tự bản thân nó sẽ thuyết phục người sử dụng lựa chọn đâu là kết quả hoàn hảo nhất giữa cái anh ta đang tìm kiếm và nội dung của bạn.

Cách sử dụng để các keywords sớm cho kết quả nhất còn được quyết định bởi các nguyên nhân khác, số lượng của các ký tự có thể nhìn thấy được là một nhân tố (Trong trang kết quả search title của một kết quả search chỉ hiển thị được một số ký tự nhất định). Mặc dù số lượng ký tự có thể thay đổi nhưng cách an toàn nhất là chọn những keywords có từ 60 tới 65 ký tự. Google cho phép tối đa là 56 ký tự (bao gồm cả dấu cách). Điều đó chứng tỏ rằng bạn sẽ không có bất kỳ một chỗ trống nào để lãng phí.
Những titles này được dùng cho con người chứ không phải cho các crawler. Được thể hiện ở quan niệm khác nhau, tập trung vào cách viết title của mỗi trang khi bạn sẽ viết một Adwords ad in a Pay ơ mỗi lần Click, nhận ra cái nào có thể sử dụng và cái nào không thể và ngay lập tức tận dụng chúng.
Mục tiêu hàng đầu của bạn là click được.

Tránh ý nghĩ rằng keywords sẽ đưa ra hàng nghìn gợi ý.

Title của bạn phải là một câu hoàn chỉnh, một cụm hoặc một sự miêu tả. Titles không nên là một series các keywords được phân cách bởi đấu phẩy hoặc gạch ngang.

Điều này để chắc chắn rằng bạn không phải là một spammer với SE crawler hoặc với những người sử dụng khi thấy sự liệt kê của bạn. Làm đúng những tiêu chuẩn này sẽ tăng thêm độ tin cậy đối với các công cụ tìm kiếm và khách hàng.

Nếu quá lạm dụng các keywords sẽ dẫn tới việc giảm ranking, đặc biệt nếu nó xảy ra với những vùng nhạy cảm của trang như title tag và tag Description.

Tất nhiên đây chỉ là những điều đầu tiên bạn cần biết về SEO, title tag của bạn và cách kết nối chúng với nhau.

Hãy đối đầu với nó. Title tag không phải là mối quan tâm lớn nhất của SEO nhưng hãy sử dụng chúng như một phương tiện hỗ trợ thích hợp. Chỉ xây dựng chúng với mục đích thu hút click-thrus.
Tuy nhiên, những thứ hạng đầu đều yêu cầu mỗi các nhân tố của mỗi trang phải được đánh giá một cách nghiêm ngặt và một phần nỗ lực lớn của bạn có thể được hướng vào title của trang.

– Dịch từ http://www.site-reference.com/articl…Marketers.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *