Monthly Archives: January 2018

Case study về chiến lược SEO từ hoạch định đến thực thi

Tôi bắt đầu làm SEO từ 2005 lúc đó là thời kì hỗn mang của Google, ai bắt đầu làm SEO trong thời kỳ này đều ít nhiều ảnh hưởng bởi xu hướng black hat. Tại sao lại như vậy? thời kỳ 2005 như thời kỳ miền tây hoang dã của nước Mỹ khi mà luật pháp Google còn chưa nghiêm minh nên kẻ nào mạnh kẻ đó chiến thắng. SEO hồi ấy vô cùng đơn giản ai nhiều site vệ tinh, spam back link khỏe là chiến thắng, đơn giản như vậy nên ai càng black hat càng phát triển mạnh. Tôi cũng đi theo xu hướng black hat như một cách tự nhiên để sinh tồn, tuy nhiên theo thời gian Google càng ngày càng mạnh tay với spammer nên những phương pháp SEO black hat càng ngày càng mất đất sống. Làm thế nào để thích nghi? Tôi đã chọn cách tiếp cận theo cách White hat một cách dần dần để tối ưu hóa lợi ích của mình và khách hàng, bạn có thể xem chi tiết cách tiếp cận này tại đây: http://chudinhchau.info/?p=370

Continue reading