Monthly Archives: October 2013

Mô hình PageRank theo chủ đề

Kể từ 4/2/2013 Google chưa cập nhật PageRank và theo Matt Cutts thì google sẽ không cập nhật PageRank trong năm nay. Rất nhiều lời đồn đoán xung quanh chủ đề này và một câu hỏi treo lơ lửng trên đầu các SEOer: Google có bỏ PageRank không? và nếu bỏ PR rồi thì sẽ dùng hệ thống nào thay thế. Tình cờ đọc một tài liệu chuyên ngành về Data mining thấy có “mô hình PageRank theo chủ đề”  theo đề xuất của Taher Haveliwala năm 2002 tôi nhận thấy rằng rất có thể Google sẽ triển khai mô hình này để thay thế mô hình cũ.

Continue reading

Liệu Google có thể dùng Entropy để chống spin content ?

Trong bài viết này có sử dụng môt số khái niệm toán học có thể xa lạ với đa số các bạn làm SEO vì vậy tôi sẽ cố gắng sử dụng các ví dụ minh họa mang tính chất giản tiện hóa để giúp các bạn SEOer có thể hiểu dễ dàng hơn, những điều này có thể không hoàn toàn chính xác trong học thuật.

Continue reading