Monthly Archives: June 2013

Mô phỏng thuật toán xác định độ liên quan giữa link và content trong pages

Đợt cập nhật penguin 2.0 vừa qua làm cho anh em trong cộng đồng SEO mất ăn mất ngủ, có lẽ thời kỳ của build link tay to thiên về số lượng sẽ không còn nữa, chúng ta phải bước vào 1 kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên chất lượng link. Trên Search Engine Land tôi đã từng nghe một chuyên gia nói rằng với việc build link: Build link phù hợp hay là chết.

Continue reading