Monthly Archives: January 2013

Phương pháp kiểm tra và xử lý chống penguin

Xin chào các bạn,

Sau một thời gian nghiên cứu tôi thấy phương pháp chống penguin của mình khá hiệu quả nên mong muốn được chia sẻ với cộng đồng, tuy nhiên do phần mềm cây nhà lá vườn nên hơi khó sử dụng và việc tổng hợp dữ liệu cần nhiều kinh nghiệm xử lý nên các bạn có thể gặp một số khó khăn trong quá trình kiểm thử. Mong các bạn thông cảm

Continue reading