Monthly Archives: December 2012

Quo vadis?

Gần đây một số anh em trong làng SEO bảo mình “anh viết bài đi, lâu rồi anh không viết” quả thật nhiều thứ trông tưởng đơn giản mà vượt quá khả năng của mình. Để viết ra được một điều gì đấy người ta phải phiêu một chút để đẩy bật ra những điều mình tâm huyết từ lâu, nếu điều mình viết ra có ích đối với mọi người thì nó sẽ là một động lực để tiếp tục viết để tiếp tục cháy hết mình.

Continue reading