Monthly Archives: October 2012

Thiết kế web đẹp hay thiết kế hiệu dụng? thiết kế theo góc nhìn của ai?

Website là một sản phẩm mỹ thuật công nghiệp vì vậy yếu tố thẩm mỹ và tính hiệu dụng luôn là hai yếu tố quan trọng nhất và câu hỏi đâu là yếu tố quan hơn luôn là chủ đề tranh cãi. Để hiểu yếu tố nào quan trọng hơn lấy ví dụ như khi đi học bạn được yêu cầu giải một bài toán, nếu làm đúng bạn được 8 điểm, nếu vừa đúng vừa trình bày đẹp được 10 còn nếu chỉ trình bày đẹp mà làm không đúng thì vẫn ăn con 2. Yếu tố hiệu dụng Web usability là yếu tố rất cơ bản giống như việc giải đúng một bài toán nhưng ở Việt Nam khá nhiều designer bỏ qua yếu tố này.

Continue reading

Nhập môn Web Usability

Web Usability tạm dịch ra tiếng Việt là “Thiết kế web tiện dụng” là một phần rất quan trọng trong thương mại điện tử nói chung và Marketing Online nói riêng, tuy nhiên ở Việt Nam khái niệm này còn khá mới mẻ. Để giúp các bạn bắt đầu với Web usability một cách trực quan tôi xin đưa ra một ví dụ.

Continue reading