Monthly Archives: June 2012

ESN story

Tối nay sau khi chầu bia với mấy ông bạn chí cốt về nhà lăn quay ra ngủ, sau một giấc ngủ ngắn tỉnh dậy đã thấy nửa đêm muốn ngủ lại cũng chả được nữa nên đành vác laptop viết vài dòng cho hết cái đêm dài quái quỷ này. Khi mất ngủ thường người ta thường hay suy nghĩ những thứ linh tinh, bắt tay lên trán để cho suy nghĩ lần tìm về quá khứ bỗng chợt nhận ra hình như cách đây 8 năm vào tầm này là lúc thành lập công ty thì phải. Ôi 8 năm một khoảng thời gian dài hơn mức ta tưởng tượng khi nhìn lại,  với văn hóa công ty chả bao giờ tổ chức ngày thành lập bao giờ cả nên đâm ra bây giờ chả nhớ nổi ngày thành lập là ngày nào thôi thì tạm coi là ngày hôm nay vậy.

Continue reading