Monthly Archives: March 2011

Cách đặt link từ trang Trust Rank cao

(Dịch nguyên gốc là site Authority, khái niệm này không hoàn toàn đồng nghĩa với Trust Rank nhưng về mặt ý nghĩa thì tương đối tương đồng và đã quen thuộc với SEOer Việt Nam vì vậy tôi tạm dịch là site Trust Rank cao)

Link từ các website Trust Rank cao có ảnh hưởng nhiều nhất tới vị trí website của bạn trên SERP. Nếu những website TR cao link tới site của bạn với những từ khóa có trong anchor text, thì cơ hôi trang web của bạn có mặt trong top 10 kết quả thông qua từ khóa sẽ tăng đáng kể.

Continue reading

Từ kỷ luật của người Nhật Bản nghĩ về đạo đức SEOer

Trong trận động đất sóng thần vừa qua người Nhật làm cho cả thế giới khâm phục về sự trật tự và ý thức cộng đồng của họ. Có lẽ đức tính tôn trọng trật tự, đạo đức xã hội và ý thức cộng đồng của họ là một động lực to lớn giúp nước Nhật phát triển như ngày nay. Trông người lại ngẫm đến ta, và cũng tìm được lý do tại sao người VN vẫn mãi lẹt đẹt nghèo khổ . Nhưng thôi đó là những chuyện đại sự quốc gia mình cũng đâu có đủ hiểu biết mà ăn cơm mèo nói leo các cụ, hãy tạm bàn một chút về đạo đức và ý thức xã hội trong ngành SEO

Continue reading