Monthly Archives: October 2010

Sự cân bằng các yếu tố trong SEO

Tìm ra được sự cân bằng giữa một vài yếu tố là một điều vô cùng quan trọng đốivới rất nhiều thứ trong cuộc sống. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nếu bạn muốn đạt được thứ hạng cao trên Google, Bing hoặc là các công cụ tìm kiếm quan trọng khác, bạn phải tìm được sự cân bằng giữa các yếu tố trên bề mặt và các yếu tố chìm.

Continue reading