Monthly Archives: September 2010

Một cái nhìn về 200 yếu tố xếp hạng của Google

Tuần trước, CEO của Google Eric Schmidt đã phát biểu rằng nếu điểm ra 200 yếu tố xếp hạng của Google sẽ làm sáng tỏ các bí mật kinh doanh. Mặc dù Google đã không chính thức công bố các thuật toán xếp hạng của họ, vẫn có một số điều bạn có thể làm để crack được các thuật toán bí mật của Google

Continue reading