Monthly Archives: June 2008

Khi cha mẹ già lên Internet

Bố mẹ tớ cũng xấp xỉ lục tuần, cái tuổi có lẽ quá xa lạ với máy tính và Internet, những thứ gần như là độc quyền của giới trẻ.
Thế mà rồi các cụ cũng tìm ra cách để sử dụng theo cách rất khốt ta bít, nhưng làm mình phải ngạc nhiên.

Continue reading